Wat wordt er allemaal vermeld in het bouwkundige rapport

plattegrond

Als je zekerheid wil hebben over de bouwkundige staat van de woning die je wil gaan kopen is het aanvragen van een bouwkundige keuring door een bouwkundig expert van harte aan te bevelen. Zo een bouwkundig expert zal dan een fysieke inspectie doen in de woning en zal dan een rapport opmaken van zijn bevindingen. In dat rapport komt heel veel informatie te staan. Maar welke informatie is dat dan precies? Met het lezen van deze blog zal je daar straks een stuk meer vanaf weten.

Wie doet de bouwkundige keuring?

Wanneer je ervoor kiest een bouwkundige keuring te laten doen dan moet je ervoor zorgen dat dit gedaan wordt door een onafhankelijke partij. Dit wordt gedaan door een bouwkundig expert. Deze controleert alles voor wat de bouwkundige staat van het huis aan gaat. Dit zet hij dan in een rapport.

Hoe ziet een bouwkundig rapport er dan uit? 

Een bouwkundige rapport is een rapport met de gebreken van het huis en foto’s daarvan. Ook wordt er een schatting gemaakt van de kosten om die gebreken te herstellen. Naast het bouwkundige zou je ook nog advies kunnen vragen over het onderhoud van het huis en hoe je nog energie zou kunnen besparen. 

Wie betaalt de bouwkundige keuring?

Over het algemeen is het zo dat de koper hiervoor moet betalen. De koper heeft er het meeste belang bij om te weten wat de verborgen gebreken aan het huis zouden zijn. Dit kan zorgen voor een gunstigere aankoopsom of gunstigere afspraken rondom het herstel van de gevonden verborgen gebreken.

Waarop wordt gelet tijdens een bouwkundige keuring

Tijdens zo een keuring zal er gelet worden op verschillende zaken zoals het dak, de kozijnen, het metselwerk, de deuren en de ramen. Ook kijkt hij naar de keuken en het sanitair, de staat van de elektra, de verwarming en de boiler. De regenafvoer en de riolering, het leidingwerk, de garages en de bijgebouwen worden ook gecontroleerd. Aan de hand van de bevindingen van de inspecteur zal hij een rapport opstellen met daarin een compleet overzicht geven van wat hij heeft aangetroffen. Daarnaast krijg je ook een overzicht van de totale kosten. Kosten die je direct zal moeten maken om bepaalde gebreken op te lossen en een kostenplaatje van kosten die je op lange termijn zal moeten doen.